BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VE FARNÍM KOSTELE V ŽAROŠICÍCH

Pondelok
 • 6:30

Utorok

 • 18:00 (zimní období)
 • 19:00 (letní období)  

Streda

 • 18:00 (zimní období)
 • 19:00 (letní období)

 Štvrtok

 • 6:30

Piatok

 • 18:00 (zimní období)
 • 19:00 (letní období)  

Sobota

 • 6:30 (kromě 1. soboty v měsíci)
 • 18:00 (19:00) - 1. sobota v měsíci
Nedeľa
 • 8:00
 • 11:00


Příležitost ke svátosti smíření:

Každou neděli od 15.00 do 17.00 hodin je v kostele během adorace přítomen kněz ke svátosti smíření nebo duchovnímu rozhovoru.

Před ranními bohoslužbami pravidelně půl hodiny.

Večer podle možností kněze, v případně na požádání i po mši svaté.

POŘAD BOHOSLUŽEB VE FILIÁLNÍM KOSTELE V NÁSEDLOVICÍCH

Čtvrtek
 • 17:00 (zimní období)
 • 18:00 (letní období)

Neděle

 • 9:30

NEDĚLNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB V OKOLNÍCH FARNOSTECH

Upozornění: tyto bohoslužby nejsou aktualizovány, proto si pravdivost ověřte na internetových stránkách farnosti (viz. Odkazy) nebo u příslušného farního úřadu.

Archlebov 8:00

Bučovice 8:15, 17:30

Dambořice 8:00, 11:00; Uhřice 9:30

Dolní Bojanovice 7:00, 10:00, 18:30

Hodonín 17:45 - sobota, 6:45, 8:00, 9:15, 17:45

Hovorany 7:30, 10:30; Čejč 9:00

Kyjov 7:30, 9:00, 10:30, 18:30; Sobůlky 17:30 - sobota

Lovčice 9:15

Slavkov u Brna 8:30, 18:00 (září - červen), 19:00 (červenec, srpen)

Věteřov 9:00

Želetice 9:20

Ždánice střídavě 7:45 nebo 10:45