Římskokatolická farnost Žarošice

Žarošice 51

696 34

telefon: 518 631 616

zarosice@dieceze.cz

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna - č.ú. 181645720/0300

P. Josef Pohanka, farář

tel.: 608 257 183

email: josef.pohanka@seznam.cz


P. Štěpán Trčka, farní vikář

tel.: 723 341 509

-------------------------------------------------------------------------

ŽAROŠICE

Jan Kröner, kostelník

adresa: Žarošice 80

tel.: 606 291 047

Josef Vach, kostelník

adresa: Žarošice 54

tel.: 606 922 642

Anežka Nováková, varhanice

tel.: 723 174 269

Mgr. Ladislava Mlčochová, varhanice

tel.: 774 528 120

-------------------------------------------------------------------------

NÁSEDLOVICE

Anežka Hanáková, kostelnice

adresa: Násedlovice 201

tel.: 608 925 949