Římskokatolická farnost Žarošice

Žarošice 51

696 34

Mobil: 702 042 066

farnostcz

zarosice@dieceze.cz

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna - č.ú. 181645720/0300

P. Pavel Lacina, farář

tel.: 731 402 168

email: pa.lac@seznam.cz


P. Pavel Fatěna, farní vikář

tel.: 605 592 420

-------------------------------------------------------------------------

ŽAROŠICE

Anežka Nováková, varhanice

tel.: 723 174 269

-------------------------------------------------------------------------

NÁSEDLOVICE

Anežka Hanáková, kostelnice

adresa: Násedlovice 201

tel.: 608 925 949