Římskokatolická farnost Žarošice

Žarošice 51

696 34

Mobil: 702 042 066

farnostcz

Bankovní spojení: Poštovní spořitelna - č.ú. 181645720/0300

P. Pavel Lacina, farář

tel.: 731 402 168

email: pa.lac@seznam.cz


P. Pavel Fatěna, farní vikář

tel.: 605 592 420

-------------------------------------------------------------------------

ŽAROŠICE

Jan Kröner, kostelník

adresa: Žarošice 80

tel.: 606 291 047

Josef Vach, kostelník

adresa: Žarošice 54

tel.: 606 922 642

Anežka Nováková, varhanice

tel.: 723 174 269

-------------------------------------------------------------------------

NÁSEDLOVICE

Anežka Hanáková, kostelnice

adresa: Násedlovice 201

tel.: 608 925 949